Home » presentatie

Tag: presentatie

Presentatie initiatief Stralingsbewust Wonen tijdens themadag

Op 17 oktober jl. organiseerde stichting EHS een themamiddag. Er werden 4 presentaties gegeven over diverse initiatieven voor stralingsarme woongebieden.

Namens Stralingsbewust Wonen vertelde Rob Verboog over onze plannen om woongemeenschappen in stralingsarme gebieden te gaan realiseren. Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling, maar vooral ook voor mensen die een (stralings-)bewuste lifestyle willen. Lees meer