Home » overheid

Tag: overheid

Oproep aan politiek via boek ‘Straling van alle kanten bekeken’

Op 20 november jl. heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd: ‘Straling van alle kanten bekeken‘.

In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en deskundigen hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Daarnaast worden er vele adviezen gegeven over welke oplossingsrichtingen er zijn.

Vanuit Stralingsbewust Wonen hebben we ook een artikel in het boek geschreven over de mogelijkheden om stralingsarme woongebieden te realiseren. We hopen dat het door lokale en landelijke overheden wordt opgepakt, zodat we op korte termijn feitelijk kunnen starten met het realiseren van dit soort gebieden in Nederland!

Op gesprek bij Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020 bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens Stralingsbewust Wonen.

Het gesprek was bedoeld om de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van de toenemende hoeveelheid straling te bespreken. Vanuit Stralingsbewust Wonen waren we bij het gesprek aanwezig om de behoefte van burgers aan stralingsarme woongebieden onder de aandacht te brengen en de mogelijke oplossingen die wij daarvoor zien. Lees meer