Home » inventarisatie

Tag: inventarisatie

Formulier om interesse in stralingsarm wonen te inventariseren

Er wordt al jarenlang door vele mensen en groepen gesproken over de behoefte aan stralingsarme woongebieden. Het is de hoogste tijd dat we dit nu ook feitelijk gaan realiseren.

We hebben een Interesseformulier gemaakt om te kunnen inventariseren hoeveel mensen serieuze interesse hebben in het wonen in Stralingsbewuste Woongemeenschappen, wat de wensen en behoeften zijn, hoe de woongemeenschap er ongeveer uit zou moeten zien, welke stralingsarme locaties al bekend zijn, waar men wil wonen, wie er actief mee willen helpen en waar we verder nog rekening mee moeten houden.

Met deze informatie kunnen we doelgericht het gesprek aangaan met gemeenten en overheden. En daarnaast kunnen we op basis van de opgegeven voorkeursregio’s mensen bij elkaar brengen.

Heb je zelf interesse? Vul dan het Interesseformulier in. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je antwoorden en delen we deze informatie niet met derden. Alvast bedankt voor je hulp.