Over ons

Vele mensen en groepen zijn al jarenlang op zoek naar stralingsarme woonlocaties omdat ze op een andere manier hun woon- en leefomgeving willen inrichten. Dit blijkt niet eenvoudig, aangezien er overal juist steeds meer zendantennes worden geplaatst die ook steeds sterkere elektromagnetische velden (straling) uitzenden.

Om stralingsarm wonen toch mogelijk te maken zien wij een oplossing in de vorm van stralingsarme woongemeenschappen. Op die manier kunnen mensen met dezelfde behoeften en wensen bij elkaar in een gemeenschap gaan wonen die daardoor stralingsarm kan blijven. Hierdoor is het voor die specifieke locaties niet nodig dat overheden en telecomproviders voor intensief draadloos bereik zorgen.

In maart 2020 is burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen gestart om de realisatie hiervan mogelijk te maken. De initiatiefnemers hiervan zijn Silvia Belgraver en Rob Verboog. Er is inmiddels een grote groep mensen geïnteresseerd om gezamenlijk te gaan wonen in zo’n stralingsarm gebied.

Onze doelen

  • Met de Rijksoverheid in gesprek gaan om er voor te zorgen dat er landelijk beleid en handelingsperspectieven voor gemeenten worden vastgesteld om stralingsarme woongebieden mogelijk te maken. Zie ook de pagina ‘Oproep aan overheid‘.
  • Met gemeenten in gesprek te gaan om te verkennen of er bereidheid is om een stralingsarm woongebied op hun gemeentegrond mogelijk te maken en of er geschikte locaties zijn. Zie ook de pagina ‘Bericht aan Gemeenten‘.
  • Gesprekspartner zijn voor andere relevante stakeholders, zoals telecomaanbieders, natuur- en landschapsorganisaties, gebieds- en landgoedeigenaren, provincies en politieke partijen.
  • Een platform bieden aan burgers die graag in een stralingsarm woongebied willen wonen. We kunnen mensen met elkaar in contact brengen om ook in hun regio met gemeenten in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar geschikte locaties.
  • Zorgen voor meer nationale bekendheid over de behoefte aan stralingsarme woongebieden in Nederland en de mogelijkheden om dit te realiseren.

Breed netwerk

Er zijn inmiddels diverse regionale groepen gestart met het zoeken naar potentiële woongebieden die stralingsarm zijn en het aangaan van gesprekken hierover met gemeenten. We hebben een netwerk van potentiële deelnemers voor dit project en daarnaast een uitgebreid netwerk aan experts op het gebied van het feitelijk oprichten en inrichten van woongemeenschappen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met alle betrokken partijen en inzichten, kennis en ervaring te delen.

Samenwerking met Stichting Liberta Care

We hebben Stichting Liberta Care, de initiatiefnemer van LiberTerra, bereid gevonden om hun expertise met ons te delen met betrekking tot het ontwikkelen en begeleiden van duurzame communities, die met de overheid samenwerken om maatschappelijke doelen te realiseren. LiberTerra sluit lokaal aan op de beleidsdoelen van de gemeenten, gerelateerd aan de Global Goals, zoals in collegeprogramma’s is omschreven.

LiberTerra realiseert op dit moment een woongemeenschap in de gemeente Langedijk, bestaande uit 10 verplaatsbare woningen en een Kenniscentrum voor Natuurlijk Bouwen en WEconomy. Deze locatie is opgezet met ondersteuning van het beleidsprogramma ‘Groen Kapitaal’ van de provincie Noord Holland. De intentie van LiberTerra is om de komende 5 jaar minimaal 10 duurzame communities te realiseren in binnen- en buitenland. Dat doet de stichting samen met Our Human Nature; een expertisecentrum en organisatie voor procesbegeleiding en consultancy op het gebied van o.a. duurzaam wonen in buitengebieden, circulaire economie en lokaal voedsel (waaronder voedselbossen).

Graag werken we vanuit burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen samen met LiberTerra, om communities te realiseren voor mensen die stralingsarm willen wonen. De directeur van Stichting Liberta Care, Mieke Elzenga, heeft hierop haar medewerking toegezegd.

Contactpersonen

Wilt u ook meehelpen of meedenken over het realiseren van stralingsarme woongemeenschappen, dan horen we graag van u. De contactpersoon van Stralingsbewust Wonen is Rob Verboog. Op de contactpagina vindt u ons adres en verdere contactgegevens. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66.67.80.21.

Logo Stralingsbewust Wonen

Stralingsbewuste Woongemeenschappen bieden een oplossing voor vele maatschappelijke en sociale vraagstukken in het belang van ons allen!