Home » Nieuws

Lokale werkgroep van start gegaan in Westerveld

Gemeente Westerveld (Drenthe) zou wel eens de eerste gemeente kunnen zijn die een stralingsarm woongebied ook feitelijk mogelijk maakt. We zagen eerder al dat de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder open staan voor burgerinitiatieven om dit te realiseren. Inmiddels zijn een aantal inwoners gestart met een lokale werkgroep in Westerveld om een stralingsarm woongebied daadwerkelijk te gaan realiseren. Meer lezen

Uitwerking van ons voorstel verstuurd aan Staatssecretaris Mona Keijzer

Op 10 juni 2020 hebben we (samen met Stichting EHS en CPLD vereniging) een constructief gesprek gehad met Staatssecretaris Mona Keijzer over o.a. de mogelijkheden voor het realiseren van stralingsarme woongebieden. In dit gesprek vroeg de staatssecretaris om haar een brief te sturen met een uitwerking van onze oplossingen. Op 7 juli 2020 hebben wij onze gezamenlijke brief naar Mona Keijzer verstuurd. Hierin was ook een toelichting op ons voorstel voor stralingsarme woongebieden opgenomen. Meer lezen

Op gesprek bij Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020 bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens Stralingsbewust Wonen.

Het gesprek was bedoeld om de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van de toenemende hoeveelheid straling te bespreken. Vanuit Stralingsbewust Wonen waren we bij het gesprek aanwezig om de behoefte van burgers aan stralingsarme woongebieden onder de aandacht te brengen en de mogelijke oplossingen die wij daarvoor zien. Meer lezen

Plan stralingsarme woongebieden verstuurd naar alle gemeenten

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het onderwerp straling, zendmasten en 5G. De meeste gemeenten hebben hier ongetwijfeld ook al de nodige tijd aan besteed. De visies hierover zijn verdeeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer burgers graag in een stralingsarme omgeving willen wonen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die vanwege gezondheidsredenen stralingsarm willen leven, maar ook om een grote groep mensen die bewust kiest voor een andere levensstijl. Meer lezen

Formulier om interesse in stralingsarm wonen te inventariseren

Er wordt al jarenlang door vele mensen en groepen gesproken over de behoefte aan stralingsarme woongebieden. Het is de hoogste tijd dat we dit nu ook feitelijk gaan realiseren.

We hebben een Interesseformulier gemaakt om te kunnen inventariseren hoeveel mensen serieuze interesse hebben in het wonen in Stralingsbewuste Woongemeenschappen, wat de wensen en behoeften zijn, hoe de woongemeenschap er ongeveer uit zou moeten zien, welke stralingsarme locaties al bekend zijn, waar men wil wonen, wie er actief mee willen helpen en waar we verder nog rekening mee moeten houden.

Met deze informatie kunnen we doelgericht het gesprek aangaan met gemeenten en overheden. En daarnaast kunnen we op basis van de opgegeven voorkeursregio’s mensen bij elkaar brengen.

Heb je zelf interesse? Vul dan het Interesseformulier in. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je antwoorden en delen we deze informatie niet met derden. Alvast bedankt voor je hulp.