Interesseformulier Stralingsbewust Wonen

We zijn momenteel aan het inventariseren hoeveel mensen serieuze interesse hebben in het wonen in Stralingsbewuste Woongemeenschappen, wat de wensen en behoeften zijn, hoe de woongemeenschap er ongeveer uit zou moeten zien, welke stralingsarme locaties al bekend zijn, wie er actief mee willen helpen en waar we verder nog rekening mee moeten houden.

Je kunt ons hierbij helpen door onderstaand interesseformulier in te vullen. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je antwoorden en delen we deze informatie niet met derden. Alvast bedankt voor je hulp.

N.B. Helemaal onder aan het formulier is een invul-veld om eventuele aanvullende opmerkingen te vermelden.