Donaties

Wij zijn een groep stralingsbewuste burgers die zich inzetten voor de realisatie van stralingsarme woongebieden in Nederland. Aangezien wij geen commercieel bedrijf zijn en ook geen subsidies ontvangen, zijn wij afhankelijk van vrijwillige donaties. Om ons werk voort te kunnen zetten en meer bekendheid te realiseren voor onze initiatieven, is uw donatie van harte welkom.

De donaties zullen gebruikt worden om de kosten te betalen voor onderhoud en hosting van de website, drukwerk (brochures), benzinekosten (i.v.m. gesprekken met overheid, politiek, gemeenten, grondeigenaren, etc.) en overige organisatiekosten.

U kunt ons steunen via onderstaand Donatieformulier (iDeal) of door zelf een financiële bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

NL38 TRIO 2017 7233 20
t.n.v. Platform Bewuste Media
onder vermelding van ‘Donatie Stralingsbewust Wonen’

Donatieformulier

Onderstaand kunt u het donatiebedrag kiezen of zelf opgeven (en indien gewenst een opmerking bij ‘Bericht’ plaatsen):

Bedrag 

De donatie verloopt via Mollie.com, een professionele en betrouwbare financiële dienstverlener. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

Namens het team van Stralingsbewust Wonen: Bedankt voor uw support!