Donaties

Wij zijn een groep stralingsbewuste burgers die zich inzetten voor de realisatie van stralingsarme woongebieden in Nederland. Aangezien wij geen commercieel bedrijf zijn en ook geen subsidies ontvangen, zijn wij afhankelijk van vrijwillige donaties. Om ons werk voort te kunnen zetten en meer bekendheid te realiseren voor onze initiatieven, is uw donatie van harte welkom.

De donaties zullen gebruikt worden om de kosten te betalen voor onderhoud en hosting van de website, drukwerk (brochures), benzinekosten (i.v.m. gesprekken met overheid, politiek, gemeenten, grondeigenaren, etc.) en overige organisatiekosten.

Onderstaand kunt u het donatiebedrag opgeven:

Bedrag €* 

De donatie verloopt via Mollie.com, een professionele en betrouwbare financiële dienstverlener. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

Liever zelf overmaken? Dat kan ook. Maak het bedrag dan over naar bankrekening NL38 TRIO 2017 7233 20 ten name van Platform Bewuste Media onder vermelding van ‘Donatie Stralingsbewust Wonen’. (Voor betalen vanuit het buitenland: de BIC code is TRIONL2U.)

Namens het team van Stralingsbewust Wonen: Bedankt voor uw support!