Home » Archieven voor Beheer

Auteur: Beheer

Nieuwjaarsactie geslaagd: 150 boeken voor “Gezondere aanpak stralingsrisico’s” afgeleverd bij Tweede Kamer

Op 31 december zijn we vanuit Stralingsbewust Wonen gestart met de crowdfunding voor een Nieuwjaarsactie om de Tweede Kamer stralingsbewust het nieuwe jaar in te laten gaan onder het motto “Gezondere aanpak stralingsrisico’s”. We wilden ieder Tweede Kamerlid het boek Straling van alle kanten bekeken geven, tezamen met een persoonlijk geadresseerde brief en boodschap. En die actie is geslaagd!

150 boeken bezorgd

Postafdeling Tweede Kamer

Dinsdag 12 januari 2021 hebben wij om 13:40 uur de 150 feestelijk verpakte en persoonlijk geadresseerde pakketjes bezorgd bij de Postafdeling van de Tweede Kamer, die er vervolgens voor zorgde dat ieder Kamerlid en voorzitter Arib het ’s middags nog ontving.

Een bijzondere middag, want vrijwel onze gehele Regering was in de Tweede Kamer en ook de pers was massaal aanwezig. Niet zozeer vanwege onze actie, maar vooral vanwege de debatten over de toeslagaffaire en Corona. Ongetwijfeld moet het opgevallen zijn dat Kamerleden met onze pakketjes liepen! Lees meer

Oproep aan politiek via boek ‘Straling van alle kanten bekeken’

Op 20 november jl. heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd: ‘Straling van alle kanten bekeken‘.

In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en deskundigen hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Daarnaast worden er vele adviezen gegeven over welke oplossingsrichtingen er zijn.

Vanuit Stralingsbewust Wonen hebben we ook een artikel in het boek geschreven over de mogelijkheden om stralingsarme woongebieden te realiseren. We hopen dat het door lokale en landelijke overheden wordt opgepakt, zodat we op korte termijn feitelijk kunnen starten met het realiseren van dit soort gebieden in Nederland!

Stralingsbewust Wonen op radio en TV bij RTV Drenthe en goed gesprek met gemeente Bunnik

Met de snelle toename van het aantal zendantennes worden stralingsarme gebieden steeds schaarser. Voor mensen die graag in een stralingsarme omgeving willen wonen, is het dus belangrijk dat er ook gebieden in Nederland bewust stralingsarm blijven. Gelukkig staan diverse gemeenten open voor deze wensen van burgers. Vorige week maakte RTV Drenthe een mooie reportage van een burgerinitiatief in gemeente Westerveld. En in diezelfde week vond er ook een goed gesprek plaats met de burgemeester en verantwoordelijk wethouder van gemeente Bunnik. Lees meer

Presentatie initiatief Stralingsbewust Wonen tijdens themadag

Op 17 oktober jl. organiseerde stichting EHS een themamiddag. Er werden 4 presentaties gegeven over diverse initiatieven voor stralingsarme woongebieden.

Namens Stralingsbewust Wonen vertelde Rob Verboog over onze plannen om woongemeenschappen in stralingsarme gebieden te gaan realiseren. Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling, maar vooral ook voor mensen die een (stralings-)bewuste lifestyle willen. Lees meer

Lokale werkgroep van start gegaan in Westerveld

Gemeente Westerveld (Drenthe) zou wel eens de eerste gemeente kunnen zijn die een stralingsarm woongebied ook feitelijk mogelijk maakt. We zagen eerder al dat de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder open staan voor burgerinitiatieven om dit te realiseren. Inmiddels zijn een aantal inwoners gestart met een lokale werkgroep in Westerveld om een stralingsarm woongebied daadwerkelijk te gaan realiseren. Lees meer

Uitwerking van ons voorstel verstuurd aan Staatssecretaris Mona Keijzer

Op 10 juni 2020 hebben we (samen met Stichting EHS en CPLD vereniging) een constructief gesprek gehad met Staatssecretaris Mona Keijzer over o.a. de mogelijkheden voor het realiseren van stralingsarme woongebieden. In dit gesprek vroeg de staatssecretaris om haar een brief te sturen met een uitwerking van onze oplossingen. Op 7 juli 2020 hebben wij onze gezamenlijke brief naar Mona Keijzer verstuurd. Hierin was ook een toelichting op ons voorstel voor stralingsarme woongebieden opgenomen. Lees meer

Op gesprek bij Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020 bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens Stralingsbewust Wonen.

Het gesprek was bedoeld om de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van de toenemende hoeveelheid straling te bespreken. Vanuit Stralingsbewust Wonen waren we bij het gesprek aanwezig om de behoefte van burgers aan stralingsarme woongebieden onder de aandacht te brengen en de mogelijke oplossingen die wij daarvoor zien. Lees meer

Plan stralingsarme woongebieden verstuurd naar alle gemeenten

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het onderwerp straling, zendmasten en 5G. De meeste gemeenten hebben hier ongetwijfeld ook al de nodige tijd aan besteed. De visies hierover zijn verdeeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer burgers graag in een stralingsarme omgeving willen wonen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die vanwege gezondheidsredenen stralingsarm willen leven, maar ook om een grote groep mensen die bewust kiest voor een andere levensstijl. Lees meer