Oproep aan politiek via boek ‘Straling van alle kanten bekeken’

Op 20 november jl. heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd: ‘Straling van alle kanten bekeken‘.

In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en deskundigen hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Daarnaast worden er vele adviezen gegeven over welke oplossingsrichtingen er zijn.

Vanuit Stralingsbewust Wonen hebben we ook een artikel in het boek geschreven over de mogelijkheden om stralingsarme woongebieden te realiseren. We hopen dat het door lokale en landelijke overheden wordt opgepakt, zodat we op korte termijn feitelijk kunnen starten met het realiseren van dit soort gebieden in Nederland!