Presentatie initiatief Stralingsbewust Wonen tijdens themadag

Op 17 oktober jl. organiseerde stichting EHS een themamiddag. Er werden 4 presentaties gegeven over diverse initiatieven voor stralingsarme woongebieden.

Namens Stralingsbewust Wonen vertelde Rob Verboog over onze plannen om woongemeenschappen in stralingsarme gebieden te gaan realiseren. Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling, maar vooral ook voor mensen die een (stralings-)bewuste lifestyle willen.

Presentatie

Het plan van aanpak werd in de presentatie toegelicht. Alle 355 Nederlandse gemeentes zijn inmiddels benaderd, o.a. voor inventarisatie en eventuele benutting van bijvoorbeeld lokale vrijkomende agrarische locaties en bijzondere gebouwen waar een zinvolle bestemming voor gevonden moet worden. Doel is om in iedere provincie minimaal één stralingsarme woon (en werk) gemeenschap te realiseren. Uitgangspunten zijn o.a. zélf actief aan de gang gaan, dus niet afwachten of verwachten dat een ander of de gemeente alles wel regelt. Daarbij het nastreven van een goede samenwerking met de gemeente, bijvoorbeeld ook om de synergie te bewerkstelligen met lokale economische wensen.

Inmiddels hebben zich bijna 400 mensen aangemeld en zijn er 6 kansrijke openingen voor een stralingsarme woonlocatie. Tips voor locaties en andere suggesties zijn welkom.

Video terugkijken

Onderstaand kun je de video van deze themamiddag (1,5 uur) terug kijken. De presentatie van Stralingsbewust Wonen start om 44:38 min.


Zie voor meer informatie over de andere initiatieven dit bericht.