Lokale werkgroep van start gegaan in Westerveld

Gemeente Westerveld (Drenthe) zou wel eens de eerste gemeente kunnen zijn die een stralingsarm woongebied ook feitelijk mogelijk maakt. We zagen eerder al dat de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder open staan voor burgerinitiatieven om dit te realiseren. Inmiddels zijn een aantal inwoners gestart met een lokale werkgroep in Westerveld om een stralingsarm woongebied daadwerkelijk te gaan realiseren.

Werkgroep gestart

De werkgroep in Westerveld is momenteel op zoek naar de meest kansrijke locaties. Er hebben al een paar verkenningstochten in de regio plaats gevonden, waarbij ook stralingsmetingen zijn verricht. Om de mogelijkheden gestructureerd in beeld te brengen is er bij het Informatiecentrum van het Drents Friese Wold in Diever een ‘fietskaart’ gekocht waar de hele gemeente op staat. Hierop gaat de werkgroep nu alle zendmasten aangeven. (Een overzicht van alle zendmasten en C2000-masten is te vinden op het Antenneregister.) Gemeente Westerveld is groot, dus een goede kaart is onontbeerlijk.

Zodra de meest kansrijke locaties in beeld zijn gebracht willen we gezamenlijk in gesprek gaan met de wethouder om te verkennen wat de meeste geschikte locatie is. We hebben zelf als inwoners geen zicht op de plaatsingsplannen die de telecomproviders jaarlijks met de gemeenten afstemmen. Het is juist voor dit project uiteraard heel belangrijk om te weten waar toekomstige zendmasten bedacht zijn, anders is het ‘dweilen met de kraan open’.

Interesse als deelnemer?

Woon je zelf in gemeente Westerveld en heb je ook interesse in dit nog op te richten stralingsarme woongebied? Meld je dan bij ons aan. Let op: het is geen kant en klaar project, dus er wordt van iedereen verwacht dat er actief wordt meegedacht en meegeholpen aan de feitelijke realisatie. Het is een burgerinitiatief, dus wij zullen zelf met z’n allen het werk moeten verzetten.

We zijn al met de gemeente Westerveld in gesprek. Ze zijn op de hoogte van het feit dat er serieuze interesse is in een stralingsarm woongebied. We willen je vragen om de contacten via Stralingsbewust Wonen te laten verlopen, zodat de gemeente niet onnodig tijd hoeft te besteden aan het beantwoorden van allerlei vragen.

Interesse als gemeente?

Het is onze ambitie om minimaal in elke provincie zo’n stralingsarm woongebied te realiseren, dus het is niet de bedoeling dat alle stralingsgevoelige mensen vanuit heel Nederland in Westerveld gaan wonen. We vinden het juist belangrijk dat mensen vanwege regionale gebondenheid in hun eigen regio kunnen blijven wonen.

Wilt u in uw gemeente ook zo’n stralingsarm woongebied mogelijk maken, dan horen we graag van u!

In de media

Dagblad van het Noorden, 22 september 2020:
> Westerveld in beeld om als eerste Nederlandse gemeente een stralingsarme woonwijk te krijgen