Plan stralingsarme woongebieden verstuurd naar alle gemeenten

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het onderwerp straling, zendmasten en 5G. De meeste gemeenten hebben hier ongetwijfeld ook al de nodige tijd aan besteed. De visies hierover zijn verdeeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer burgers graag in een stralingsarme omgeving willen wonen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die vanwege gezondheidsredenen stralingsarm willen leven, maar ook om een grote groep mensen die bewust kiest voor een andere levensstijl.

Stralingsarme gebieden worden schaars

In tijden van globalisering & digitalisering groeit de groep mensen die kleinschalig en met gelijkgestemden willen samenleven, in harmonie met de natuur, met een focus op gezondheid, stralingsarm leven, duurzaamheid, lokale economie, eigen voedselproductie, persoonlijk contact en zorg voor elkaar.

Tegelijkertijd valt te constateren dat de maatschappij momenteel bijna geen ruimte biedt om een stralingsarm leven ook daadwerkelijk duurzaam te kunnen realiseren. Zeker nu de overheid het voornemen heeft om, naast alle huidige zendantennes, ook 5G uit te rollen, zullen er steeds minder stralingsarme locaties zijn. Deze situatie sluit niet aan bij de wensen en behoeften van een grote groep Nederlanders.

Ons plan

Wij zien een oplossing voor alle partijen door als burgercollectief stralingsarme woongemeenschappen te gaan oprichten in Nederland. Het idee daarbij is dat burgers die stralingsarm willen wonen gezamenlijk op een specifieke locatie gaan wonen, waardoor het voor overheden en telecomproviders voor die locaties niet nodig is om te zorgen voor een intensieve draadloze dekking.

We streven er naar om in elke provincie een zogenoemde Stralingsbewuste Woongemeenschap op te richten. We willen daarbij graag samenwerken met lokale overheden en ook gelijk een maatschappelijke bijdrage leveren aan de regio. De afgelopen weken hebben we via een interesseformulier geïnventariseerd of hier daadwerkelijk serieuze behoefte aan is. Inmiddels zijn er al 242 enthousiaste mensen die hebben aangegeven graag in zo’n stralingsarme woongemeenschap te willen wonen.

Brief verstuurd

Op 29 mei 2020 hebben we aan alle 355 gemeenten een brief gestuurd met een uitwerking van ons plan en met de vraag of ze mogelijk geschikte stralingsarme woonlocaties hebben in hun gemeentegebied en of ze met ons samen de mogelijkheden willen verkennen. De verstuurde brief kun je hier lezen. We hopen dat zij ook enthousiast zijn over onze plannen en dat we in goed onderling overleg ons burgerinitiatief voor stralingsarme woongebieden op korte termijn kunnen gaan realiseren!

Welke gemeente in Nederland is de eerste die zo’n stralingsarm woongebied mogelijk maakt?